1. Taraflar
HİZMET VEREN
Adı: 1ndirim Online Elektronik Hizmetler Ticaret Limited Şirketi
Adresi: Akkent Mahallesi Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı A Blok No:759 A D:310 Yenişehir/Mersin
Telefon/E-mail : 0850 840 33 02 / info@ilan724.online
KULLANICI
Adı-soyadı:
Adresi:
Telefon:
E-mail:
2. SÖZLEŞMENİN KONUSU
İşbu sözleşmenin konusu, Hizmet Veren tarafından Kullanıcı’ya www.ilan724.online alan adlı internet sitesi (“Site”) üzerinden sağlanmakta olan, sözleşmenin üçüncü maddesinde özellikleri ve fiyatı belirtilen hizmete ilişkin olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşme Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir, işbu sözleşmenin tarafları sözleşmeyle birlikte Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.
3. HİZMET BİLGİLERİ
Hizmetin; Türü, Bedeli ve Ödeme Sekli, aşağıda belirtildiği gibidir.
Hizmet Türü: Kullanıcılar (eşya sahipleri) ile nakliyat firmaları arasında gerçekleştirilecek nakliyat hizmeti için uygulanacak bedelin belirlenmesi amacıyla detayları Site üzerinde yayınlanan taşıma işinin gerçekleştirilmesi için, nakliyat firmaları tarafından sunulan fiyat tekliflerinin kullanıcılar tarafından kabul edilmesi ile belirlendiği sisteme katılım imkanı ve buna ilişkin gerekli altyapının sağlanması, nakliyat firması ile Kullanıcı arasındaki nakliyat hizmete ilişkin kapora ve nakliyat hizmetine ait ödemenin kredi kartı ile ödemesi için gerekli altyapının sağlanması hizmetidir.
Hizmet Açıklaması: Hizmet kapsamında, nakliyesi gerçekleştirilecek eşyalara ilişkin nakliyat firmalarından fiyat tekliflerinin toplanabilmesine ve Site Kullanıcı Sözleşmesi çerçevesinde Site üzerinden yayınlanan nakliyat ilanlarına verilen fiyat tekliflerinin Kullanıcılar tarafından incelenmesi sonrasında uygun görülmesi halinde Site üzerinden teklif onayı ile nakliyat firmasının seçilmesine yönelik altyapı hizmetleri sağlanmaktadır. Kullanıcı nakliyat firmasını seçtikten sonra, dilerse firmanın talep ettiği kaporayı Site üzerinden kredi kartı ile yapabilir, yine dilerse nakliyat hizmeti sonuçlandıktan sonra nakliyat firmasına ödemeyi Site üzerinden kredi kartı ile yapabilecektir.
Hizmet Bedeli/Fiyatı (KDV ve her türlü masraf dâhil) : [ ]
Ödeme şekli: [ ]
Fatura Adresi: [ ]
4. GENEL HÜKÜMLER
4.1. İşbu sözleşme tarafları Kullanıcı ile Hizmet Veren olup işbu sözleşmenin yerine getirilmesi ile ilgili tüm yükümlülük ve sorumluluklar taraflara aittir.
4.2. Kullanıcı, Madde 3'te belirtilen sözleşme konusu hizmetin özellikleri ve satışa ilişkin koşulları ile ilgili tüm bilgileri okuduğunu ve anladığını, bu hizmetin satın alınması için gerekli onayı verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.3. İşbu sözleşme Kullanıcı tarafından elektronik olarak onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.
4.4. Satın alınan hizmetin fiziksel bir teslimatı yoktur.
4.5. Hizmet Veren, sözleşme konusu hizmeti tam ve eksiksiz bir şekilde, işbu sözleşme ve Kullanıcı Sözleşmesi’nde belirtilen niteliklere uygun olarak gerçekleştirmekten sorumludur. Nakliyat hizmetinin yerine getirilmesinden Kullanıcı’nın kendi iradesi ile seçim yaptığı nakliyat firması sorumludur.
4.6. Hizmet kapsamında Kullanıcı tarafından Kullanıcı Sözleşmesi’nde belirtilen şekilde sunulan yayınlanan ve teklif toplanan nakliyat ilanı için Kullanıcı dilerse nakliyat firmasına kapora ödemesi veya nakliyat hizmetine ilişkin tarafların anlaştığı fiyat teklifi için kredi kartı ile ödeme yapabilecektir. Kullanıcı kaporayı borçlar kanununun 156/2 maddesi gereğince söz konusu taşımayı taşıma tarihine 4 gün kala yapmaktan kendisinin vazgeçmesi halinde geri ödenmeyecektir. Nakliyat firmasının taşımaktan vazgeçmesi veya taşıma tarihine 4 günden daha fazla bir zaman kalması durumundaki iptal işlemlerinde kapora eksiksiz olarak işlemin yapıldığı kredi kartına iade edilecektir. Nakliyat hizmetine ait ödemeler Kullanıcılar tarafından taşınma işlemi bitiminde yapılacaktır. Kullanıcı kendi insiyatifi ile taşınmadan önce yapacağı ödeme işlemlerinden kendisi sorumludur. Taşınma işlemine ait ödemeler için iade işlemleri gerçekleştirilmez. Kullanıcı aldığı hizmet sonrası eşyalarında meydana gelen hasarlar için gerçekleştirdiği ödemenin tümü için veya kısmi iade taleplerinde bulunmayacağını kabul eder.
4.7. Sözleşme konusu hizmete ilişkin ödemenin Kullanıcı tarafından kredi kartı ile yapılması durumunda, Kullanıcı ile kredi kartı sahibinin farklı olmasından kaynaklanabilecek olan, kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması da dahil olmak üzere her türlü hukuki risk, Kullanıcı’ya aittir. Kullanıcı, bahsi geçen durumlarda herhangi bir şekilde zarara uğraması halinde Hizmet Veren’den hiçbir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.
4.8. Kullanıcı, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin banka ve Kullanıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.9. Kart ile ödenen hizmet bedelinin iadesi durumunda Kullanıcı, banka ile yapmış olduğu ayrı bir sözleşme gereği olarak Kullanıcı’ya nakit para ile ödeme yapamaz. Hizmet Veren bir iade söz konusu olduğunda ilgili tutarı bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan prosedür gereğince Kullanıcı’ya nakit olarak ödeme yapmayacaktır. Kredi kartına veya banka hesabına iadelerde ise Hizmet Veren’in, bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra banka tarafından karta veya hesaba iade gerçekleştirilecektir. EFT/havale yolu ile tahsil edilen tutarın iadesi için Kullanıcı’nın işbu sözleşme ekinde yer alan örnek dilekçeyi iade hesap bilgilerinin yer aldığı şekilde doldurması gerekecektir. Kulanıcı, provizyon, kredi kartından tahsil, EFT/havale veya Hizmet Veren tarafından belirlenen diğer bir ödeme yöntemi vasıtasıyla gerçekleştirilen işlem iadesine ilişkin sürecin ilgili bankanın kural ve koşullarına tabi olacağını kabul eder.
4.10. Kullanıcı ve Hizmet Veren işbu sözleşmenin başında bahsedilen yazışma adreslerinin geçerli tebligat adresi olduğunu ve bu adrese yöneltilecek tüm tebligatların geçerli olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
5. CAYMA HAKKI
Kullanıcı, hizmet ifasının başlaması ile cayma hakkının kullanılamayacağını kabul etmektedir. Bu kapsamda Kullanıcı’ın ek onayı gerekmeksizin taşınma tarihi hizmet ifasının başlangıç zamanı olduğu taraflarca kabul edilmiştir.
Kapora ödemesi işlemi ile taşınma tarihine 4 günden daha fazla süre kalması durumunda Kullanıcı dilediği zaman hiçbir neden belirtmeden cayma hakkını kullanabilecektir. Cayma hakkının kullanılması için bildirimlerin yazılı olarak yapılması esas alınacaktır.
Kullanıcı, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereği cayma hakkına ilişkin bilgilendirmenin gereği gibi yapıldığını kabul eder.
6. TESLİMAT VE İADE
Kullanıcı’nın anlaştığı nakliyat firması için yatırdığı kapora ödemesini nakliyat firması taşımaya gitmediğinde veya taşımayı yapamayacağını bildirdiği zaman hiçbir kesinti olmadan kartına iade olacağını bilir. İade süreci Hizmet Veren’e bildirim yapıldığı gibi başlar ve 24 saat içinde gerekli işlemler yapılarak ödemenin yapıldığı kredi kartına iade işlemi yapılır. İadenin Kullanıcı kredi kartına iadesi banka prosedürleri gereği birkaç iş günü sürmekte ve bu sürenin uzmasından Hizmet Veren sorumlu değildir.
Kullanıcı taşınma işlemi bittikten sonra nakliyat firmasına yapacağı ödemeyi Site üzerinden gerçekleştirmesi durumunda ödemenin nakliyat firmasına aktarılacağını ve herhangi bir iade işleminin olmadığını kabul ve beyan etmektedir.
Kullanıcı söz konusu nakliyat hizmetini almadan kendi isteği ile yaptığı ödemeler için Hizmet Veren’i sorumlu tutamaz. Kullanıcı nakliyat hizmeti sonlanmadan nakliyat hizmetine konu olan ödemenin tümünü yapmayacağını yapması durumunda sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul ve beyan etmektedir.
Kullanıcı iade işlemleri için info@ilan724.online adresine veya Site iletişim sayfasından yazılı bildirimde bulunacağını kabul ve beyan etmektedir.
7. YETKİLİ MAHKEME
Hizmet Alan’ın her türlü şikayet ve itirazına ilişkin başvurularında ve iş bu sözleşme ile ilgili çıkabilecek diğer ihtilaflarda her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Kullanıcı veya Hizmet Veren’in yerleşim yerindeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
İşbu sözleşme tarihinde düzenlenmiştir.